Значение на думата "Репатрак"?

 

Водачите на автомобили едва ли ще изпитат някакво затруднение да разберат какво представлява репатрирането.

Нещо повече - на много от тях почти сигурно им се е налагало поне веднъж в шофьорския си стаж да се възползват от подобна услуга.

Все пак трафикът става все по-интензивен и никой не е застрахован срещу поведението на другите водачи или непредвидена техническа повреда. 

Самата дума "Репатриране"  е свързана с връщане на хора или автомобили, които пребивават неправомерно на дадена територия, на тяхното изначално място.

В разговорната реч обаче с нея назоваваме извозването от професионалисти на превозно средство, което е претърпяло някаква повреда, срещу съответното заплащане. 

С думата "Репатрак" пък се означава превозното средство, което физически извършва преместването от точка А до точка Б.

 

Стандартно фирмите, предлагащи услуги по репатриране, оперират в конкретен регион. Тарифите им са фиксирани, но се предвиждат и варианти за допълнителни уговорки, респективно заплащане, при специални случаи. 

Ние предлагаме услугата Репатрак за регион Пловдив, за това когато ви се наложи репатриране на автомобил в областта се свържете с нас на :

☎+359 899 10 65 01 !!!

за връзка с пътна помощ Пловдив